GEODEZJA - USŁUGI DLA PRZEMYSŁU  I BUDOWNICTWA

 

Firma o nazwie mrGeo, zajmuje się pomiarami geodezyjnymi, pracami opartymi na precyzyjnym pomiarze kąta i odległości, oraz specjalistycznymi pracami techniczno montażowymi.

Jesteśmy niewielkim nowoczesnym przedsiębiorstwem wykonującym zadania o podwyższonym stopniu trudności i nietypowych wymaganiach, oraz usługi geodezyjne dla szeroko pojętego budownictwa .

Nasze usługi bazują na pomiarach geometrii, audytach geometrycznych, nadzorach montażu maszyn i urządzeń.

Główną specjalizacją naszego przedsiębiorstwa są badania geometrii suwnic i ich jezdni, na podstawie których określamy przyczyny usterek i możliwości ich naprawy.

Jako uzupełnienie pomiarów geometrii maszyn wykonujemy usługi polegające na regulacji kół suwnic, rektyfikacji torowisk, naprawach bieżących maszyn i urządzeń wspomagając tym samym płynność cyklu produkcyjnego zakładów przemysłowych.

Nasze prace zostały pozytywnie zaopiniowane między innymi przez Katedrę Maszyn Roboczych Politechniki Łódzkiej, posiadamy liczne referencje świadczące o wysokim poziomie świadczonych przez nas usług.

Jesteśmy w pełni przygotowani do prac na terenach przemysłowych. Poza uprawnieniami z dziedziny geodezji posiadamy uprawnienia elektryczne, UDT, spawalnicze , uprawnienia do prac na wysokościach oraz niezbędne przeszkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem pomiarowym światowych marek o najwyższych dokładnościach pomiaru, specjalistycznym sprzętem hydraulicznym dostosowanym do prac w przemyśle, oraz sprzętem elektrycznym do szybkiego demontażu i ponownego montażu maszyn, urządzeń i ich części składowych.

 

Nasze motto:

"zamów i porównaj, zobaczysz czym nasza firma różni się od innych"

 

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl