oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie pomiarów geodezyjnych, a w szczególności pomiarów specjalistycznych, wymagających zaangażowania zaawansowanych technologii pomiarowych, gwarantujących uzyskanie wysokich, jednoznacznych i bezbłędnych dokładności wynikowych

 

  • pomiary w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego, związanego ze wznoszeniem obiektów mostowych, wieżowych, kominów przemysłowych, oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych i żelbetowych

 

  • pomiary w dziedzinie maszyn przemysłowych związanych z budową ciągów technologicznych, utrzymaniem ruchu maszyn papierniczych, badaniem geometrii młynów kulowych, suszarni obrotowych, bębnów korujących, obrotnic kolejowych, stanu torowisk i mostów suwnic

 

  • pomiary nietypowe i specjalne, wymagające wdrożenia indywidualnie dopasowanej technologii w celu osiągnięcia żądanych obserwacji czy uzyskania szczegółowej interpretacji lub wizualizacji

 

  • pomiary związane z badaniem osiadań i przemieszczeń obiektów przemysłowych, hydrotechnicznych, wieżowych, oraz badaniem pionowości kominów i innych budowli wysmukłych i wysokościowych

 

  • pomiary w dziedzinie infrastruktury bytowej typu budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i innych

 

  • nadzory nad procesem produkcyjnym konstrukcji maszyn, konstrukcji stalowych elementów niosących mostów, konstrukcji stalowych dachów o skomplikowanej geometrii

 

  • konserwacja i modernizacja suwnic, wciągników i wciągarek, monitorowanie stanu technicznego urządzeń, montaże bezprzewodowych układów sterowania i płynnej regulacji mechanizmów, montaże łączników krańcowych i przeciążeniowych, przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej, oraz pełne doradztwo fachowe

 

  • naprawy i regulacje torowisk suwnic, regulacje maszyn, przekładni, napędów, regulacje kół suwnic, regulacje rolek biegowych bębnów obrotowych i inne prace techniczne związane z przywróceniem stanu pierwotnego , oraz osiągnięciem optymalnej pozycji elementu maszyny celem usprawnienia procesu produkcyjnego

 

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl