Kwalifikacje pracowników naszego przedsiębiorstwa to wyższe lub średnie wykształcenie kierunkowe geodezyjne lub mechaniczne.
Pracownicy nasi to pasjonaci zawodu, którzy każdą pracę wykonują z należytą pieczołowitością.
Posiadamy uprawnienia z dziedziny geodezji, UDT, elektryczne, wysokościowe, spawalnicze.

Cała kadra posiada szkolenia BHP II stopnia.

 

Sprzęt pomiarowy:

Wykorzystywany przez nas sprzęt do pomiarów odległości i kąta to najwyższej klasy tachimetry precyzyjne o dokładności pomiaru kąta 0,5", 1" i 2". Są to tachimetry produkcji Szwedzkiej - Trimble, Geodimeter i Szwajcarskiej -  Leica, wyposażone w zestawy pryzamatów precyzyjnych i kulek pomiarowych.
Do pomiarów wysokości i pomiarów osiadań, wykorzystujemy precyzyjne niwelatory kodowe  Leica DNA 03, ZEISS -Trimble DiNi 11T,  SOKKIA SDL 1, SOKKIA SDL 30, ZEISS NI007, oraz zestawy łat inwarowych.
Wszystkie instrumenty poddawane są okresowym przeglądom technicznym , które eliminują występowanie błędów instrumentalnych.
Takie wyposażenie naszego przedsiębiorstwa pozwala nam podejmować się najbardziej wymagających prac pod względem żądanych dokładności wynikowych, a dbałość o jak najlepszą kondycję zaplecza pomiarowego gwarantuje najwyższą wydajność pomiarów bez obaw o jakiekolwiek zakłócenia podczas wykonywanych zleceń.
Do opracowania danych terenowych używamy wyłącznie legalne oprogramowanie komputerowe, graficzne i obliczeniowe.
Również wszelkie analizy techniczno prawne wykonujemy o legalnie zakupione licencje Polskich Norm i innych aktów prawnych, dbając by nie naruszać praw autorskich ich właścicieli.

 

Sprzęt techniczny:

Wysokiej klasy urządzenia elektryczne i hydrauliczne dostosowane do pracy w przemyśłe w tym przemyśle chemicznym.

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl