Jako nowoczesne przedsiębiorstwo rozwijające się na wielu płaszczyznach z powodzeniem oferujemy swoim klientom szereg prac techniczno montażowych mających na celu zmaterializowanie wykonanych pomiarów oraz wspomaganie serwisów utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

W ramach tych prac oferujemy takie usługi jak:

  • regulacja kół suwnic
  • regulacje i remonty torowisk suwnic
  • montaże suwnic
  • regulacje systemów napędowych maszyn wraz ze stabilizacją ich położenia
  • montaże i remonty konstrukcji stalowych

Posiadamy uprawnienia w dziedzinie spawalnictwa, elektryczne, UDT.

W przypadku zainteresowania wspomnianymi usługami zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza lub na mail wskazany w zakładce  KONTAKT

 

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl