Prawidłowe ustawienie elementów jezdnych suwnicy jest podstawą poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Tylko systematyczne monitorowanie torowiska suwnicy, elementów konstrukcyjnych oraz podzespołów jezdnych zapewnić może stabilną nieprzerwaną pracę. 
By usprawnić proces monitoringu, wykorzystujemy do naszych pomiarów precyzyjnych, automatycznych TOTAL STATION. Autorska technologia pomiaru opracowana przez naszą firmę, daje gwarancję najwyższej dokładności wynikowej , gdyż automatyczny proces pomiaru eliminuje błąd człowieka. Na uwagę zasługuje fakt że technologia naszej firmy gwarantuje jednakową interpretację wyników w całym okresie monitorowania wybranych elementów suwnicy.
Pomiary wykonujemy, przy wykorzystaniu najnowszych szwedzkich, szwajcarskich i japońskich  technologii , z powtarzalnością dokładności wynikowych nieosiągalną dla większości firm konkurencyjnych. Wynikowe dokładności znacznie przewyższają parametry określone Normami Polskimi, ISO, czy eurokodami. Wyniki pomiarów generowane są w czasie rzeczywistym w przypadku nadzorów, natomiast w przypadku geometrycznych badań diagnostycznych czas opracowania wyników jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia. 

 

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl