W zakresie pomiarów maszyn papierniczych oferujemy:

  • pomiary wzajemnej równoległości wałków maszyny +/-0,1mm
  • pomiary prostopadłości wałków względem linii referencyjnej +/- 0,2mm
  • precyzyjne pomiary pochylenia wałków +/-0,01mm
  • pomiary zużycia wałków (zmiany średnic)
  • wyznaczanie wartości korekt rektyfikacyjnych  dla stwierdzonych nieprawidłowości
  • zakładanie i odtwarzanie linii referencyjnej maszyny
  • badanie osiadań fundamentów maszyny papierniczej
  • badanie współosiowości napędów i przekładni
  • oferujemy również tzw. szybkie pomiary w celu wykonania korekt podczas postojów maszyn papierniczych.

Pomiary wykonujemy tachimetrem przemysłowym sprawdzanym okresowo na metrologicznej bazie testowej Akademii Górniczo Hutniczej, oraz precyzyjnym niwelatorem kodowym marki ZEISS DiNi10.
Jako przymiarów wykorzystujemy łatki pomiarowe kodowe, których precyzja wykonanie to aż 0,005mm gwarantowana przez producenta, oraz własnej konstrukcji mikro zwierciadła, których skuteczność potwierdzona jest przez Katedrę Geomatyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Gwarantujemy ustawienie pozycji wałków z precyzją +/-0,3mm w poziomie i +/-0,1mm w pionie niezależnie od  ich długości.

Metodologia wykonywanych przez nas pomiarów oparta jest na połączeniu precyzyjnych instrumentów pomiarowych i wzorcowanych przymiarów , by wartości mierzone były maksymalnie bliskie wartościom rzeczywistym, zgodnym ze wskazaniami przyrządów pomiarowych.

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl