most autostradowy w ciągu autostrady A2- fott-mrGeo


W latach 09.2010 - 06.2012 wykonywaliśmy kompleksową obsługę budowy mostu ( MA 268 ) - największy most w ciągu autostrady A2. (całkowita długość przeprawy to 630m a jej szerokość to 36m)
Do naszych zadań należało:
- zaprojektowanie i pomiar precyzyjnej sieci osnowy realizacyjnej,
   oraz kontrola jej dokładności w trakcie trwania budowy
- wyznaczenie osi głównych mostu
- nadzór nad kolejnymi etapami technologicznymi w procesie budowy mostu
- pomiar osiadań konstrukcji żelbetowych
- pomiar ugięć przęseł mostu
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia obiektu do użytkowania
Prace wykonywaliśmy na zlecenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.- generalny wykonawca.(konstrukcje żelbetowe i asfaltowe), oraz na zlecenie MOSTOSTAL KIELCE S.A. (konstrukcja stalowa o łącznej masie 4 000 ton)

 


 

W okresie listopad 2012 - marzec 2013 wykonywaliśmy obsługę linowej estakady mostowej EZ1
realizowanej dla inwestycji „Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącymi DK1 z DK 15 i DK 80 w Toruniu".
Do naszych zadań należało:
- zaprojektowanie, stabilizacja i obliczenie współrzędnych punktów precyzyjnej sieci realizacyjnej
- nadzór nad kolejnymi etapami montażu stalowego ustroju niosącego
- nadzór nad montażem stalowych rdzeni lin wantowych w konstrukcji pylonu
- nadzór nad montażem stalowego krzyża stężającego w konstrukcji pylonu
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do odbioru inwestorskiego budowanego obiektu
- określenie danych numerycznych modelu konstrukcji i dostarczenie tych danych biuru projektowemu celem analizy i zaprojektowania lin wantowych
Zleceniodawca: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. , generalnym wykonawcą jest STRABAG

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl